KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

RENATA STASZCZYK-SZAFRAŃSKA

Zakres usług

Oferta dla klientów indywidualnych
Dla klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi dotyczące m. in. spraw z zakresu:
– prawo cywilne,
– prawo rodzinne i opiekuńcze,
– prawo pracy,
– prawo gospodarcze,
– prawo handlowe,
– prawo administracyjne,
– windykacja należności,
– postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

Oferta dla podmiotów gospodarczych
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w tym m. in.:
– zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych i postępowanie rejestrowe z tym związane,
– sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentów, w tym m. in.: umów, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał, ofert handlowych,
– obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
– dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
– prowadzenie postępowań zabezpieczających,
– zastępstwo procesowe,
– reprezentowanie Klienta wobec kontrahentów, instytucji, wierzycieli, dłużników,
– bieżące opinie i porady prawne.

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Warunki tej współpracy określane są w uzgodnionej z Klientem umowie.

Kancelaria Radcy Prawnego

Renata Staszczyk - Szafrańska

biuro: ul. Kraszewskiego 27 lok. 15, 05 – 800 Pruszków
tel. +48 661 990 781
e-mail: kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

Kancelaria Prawna Pruszków
prawnik i radca prawny